Знайдіть різницю і десятий член прогресії 2, 7, 12, … .

 

Відео тимчасово недоступне

 

Знайти область визначення функції 

 

 

Побудувати параболу шляхом поступових перетворень

 

 

Побудувати параболу, виділивши квадрат двочлена 

 

 

При яких значеннях параметра с рівняння  має два різних дійсних корені?

 

 

Розв'язати квадратну нерівність

 

 

Розв'язати нерівність методом інтервалів 

 

 

Розв'язати систему нерівностей 

 

 

Розв'язати систему рівнянь 

 

 

Розв'язати систему рівнянь графічним способом

 

 

Скільки від'ємних членів має арифметична прогресія  -32, -30, -28, … ?

 

 

Чи є число 212 членом арифметичної прогресії 3, 14, 25, 36, … ?